Palvelut

Kielipalvelu Suomen palvelut: Oikoluku, kielentarkistus ja tekstintuotanto

Oikoluku

Oikoluvussa tarkistetaan oikeinkirjoitus ja tekstin kieliopillinen virheettömyys, mikä koskee muun muassa lyhenteitä, välimerkkejä, yhdyssanoja ja lauseenvastikkeita. Oikoluku karsii tekstistä kirjoitus- ja kielioppivirheet, mutta ei puutu tekstin yleiseen luettavuuteen ja sujuvuuteen.

Oikeinkirjoitus- ja lyöntivirheitä voi eksyä hyvänkin kirjoittajan tekstiin, siksi tekstin tarkistuttaminen kannattaa aina. Tarkistuksella saa nopeasti korjattua tekstin pintapuolisen ilmeen paremmaksi. Oikoluvussa ei kuitenkaan tartuta tekstin mahdollisiin syvempiin rakenteellisiin ongelmiin, joiden korjaaminen kuuluu kielentarkistukseen.

Kielentarkistus

Kielentarkistukseen kuuluvat oikoluvun lisäksi tekstin luettavuuteen liittyvät korjaukset ja parannukset. Käännöstekstien kielenhuollossa kiinnitän huomiota myös vieraan kielen mukaisiin lauserakenteisiin ja ilmaisutapoihin ja muutan ne suomalaisemmiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi liian pitkät virkkeet tai vieraan kielen vaikutuksesta johtuva sanajärjestys tai lauseenvastikkeiden käyttö. Lisäksi puutun tekstissä esimerkiksi kappalejakoon, otsikoinnin onnistumiseen ja siihen, onko teksti alusta loppuun tyylillisesti yhtenevää ja sujuvaa.

Olipa tekstisi millainen tahansa, autan sinua muokkaamaan siitä tarkoituksiisi sopivan. Tarkistan opinnäytetyöt, omakustanteet, blogi-, mainos- ja seo-tekstit sekä muut tekstit nopeasti ja joustavasti.

Tekstintuotanto

Tarvittaessa voit antaa haluamasi tekstin laadinnan kokonaan ammattilaisen käsiin. Laadin tai viimeistelen puolestasi esimerkiksi blogi-, mainos- ja SEO-tekstit sekä artikkelit. Noudatan työssäni Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen antamia suosituksia.

Lue asiakkaiden kokemuksia Kielipalvelu Suomesta tai mene takaisin etusivulle.